Regulamin M LIGA MTB Maraton

Regulamin cyklu Mała Liga MTB Maraton na rok 2019

1. Organizator:

Stowarzyszenie Mała Liga XC

KRS: 0000638072, REGON: 365451257, NIP: 5322061760

WWW: http://malaligaxc.pl/

2. Forma:

Cykl zawodów w kolarstwie górskim w formule Maraton MTB

3. Cele:

Cele wyścigów organizowanych w ramach cyklu Mała Liga MTB Maraton są tożsame z celami Stowarzyszenia Mała Liga XC i są to (m.in.):

Popularyzacja kolarstwa, turystyki rowerowej i innych dyscyplin sportowych poprzez:

– wspieranie rozwoju kolarstwa, innych rodzajów sportów rowerowych, szeroko pojętej turystyki rowerowej oraz innych dyscyplin sportowych,

– propagowanie i rozpowszechnianie sportów rowerowych, w tym rowerowych sportów ekstremalnych oraz wszystkich odmian kolarstwa

– poprawienie umiejętności zawodników uprawiających sport,

– integracja środowiska rowerowego,

– promowanie regionalnych szlaków oraz miejscowości turystycznych,

– działanie na rzecz wychowania dzieci i młodzieży,

– wspieranie rozwoju i organizacji kultury fizycznej, sportu, aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu, a także upowszechniania kultury fizycznej,

– upowszechnianie zdrowego, aktywnego trybu życia,

4. Warunki uczestnictwa:

Uczestnikiem wyścigów w cyklu Mała Liga MTB Maraton może być osoba spełniająca następujące warunki.

A) Dokona rejestracji poprzez zgłoszenie:

– na stronie http://malaligaxc.pl/ pod linkiem wskazanym w sekcji „ZAPISZ SIĘ”

– bezpośrednio w biurze zawodów w dniu wyścigu

Zgłoszeń należy dokonywać osobno przed każdą edycją najpóźniej na 1 godzinę przed rozpoczęciem odpowiedniego wyścigu.

B) Dokona opłaty startowej na warunkach określonych w punkcie 5

C) Zakupi numer startowy z chipem

– opłata za numer startowy wynosi 20 zł, jest jednorazowa – numer obowiązuje w całym sezonie 2019 w cyklach: Mała Liga MTB Maraton oraz  Mała Liga XC i przechodzi na własność zawodnika – w przypadku zagubienia numeru startowego należy zakupić nowy numer, nie ma możliwości otrzymania duplikatu!

D) Podpisze oświadczenie dotyczące uczestnictwa ważne przez cały 2019 r w cyklach Mała Liga MTB Maraton oraz  Mała Liga XC (za osoby niepełnoletnie oświadczenie musi podpisać opiekun prawny) oświadczenie można pobrać również podczas rejestracji online.

E) Będzie wyposażony w sprawny rower przystosowany do jazdy w terenie (preferowany rower górski)  ZABRANIA SIĘ STARTU NA ROWERACH WSPOMAGANYCH ELEKTRYCZNIE

F) Będzie wyposażony w sztywny KASK rowerowy – zawodnicy BEZ KASKU nie będą mogli wziąć udziału w wyścigu! – dotyczy to również opiekunów dystansu JUNIOR

5. Opłaty startowe

– opłata startowa wynosi:

A) kategorie Kids D, C oraz Młodziczka, Młodzik: 30 zł bez względu na termin dokonania opłaty i rejestracji

B) pozostałe kategorie: 60 zł(dokonana podczas rejestracji online na minimum 5 dni przed terminem wyścigu) lub 70 zł w dniu zawodów podczas rejestracji w biurze zawodów (gotówką)

– pakiety startowe (zawodnik ma możliwość zakupu pakietów startowych w różnych wariantach na cały sezon):

Pakiet Maraton Junior – 125 zł – tylko na cykl Mała Liga MTB Maratonnumer o wartości 20 zł w cenie pakietu (dla zawodników z kategorii Kids D, C, Młodziczka, Młodzik)

Super Pakiet XC/Maraton Junior – 240 zł – na cykl Mała Liga XC i Mała Liga MTB Maratonnumer o wartości 20 zł w cenie pakietu (dla zawodników z kategorii Kids D, C, Młodziczka, Młodzik)

Pakiet Maraton – 240 zł – tylko na cykl Mała Liga MTB Maraton – numer o wartości 20 zł w cenie pakietu (dla pozostałych kategorii)

Super Pakiet XC/Maraton – 480 zł – na cykl Mała Liga XC i Mała Liga MTB Maratonnumer w cenie pakietu (dla pozostałych kategorii)

Pakiet drużynowy – specjalne warunki dla drużyn zawodnicy otrzymają po przesłaniu zapytania na adres: biuro@mlxc.pl – zgłoszenia drużyny należy dokonać MAKSYMALNIE na tydzień przed rozpoczęciem cyklu

Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów.

Płatności dokonane przy rejestracji on-line nie podlegają zwrotowi.

Nie ma możliwości przenoszenia opłaty startowej na inne zawody cyklu Mała Liga MTB MaratonMała Liga XC oraz przenoszenia opłaty startowej na innego uczestnika

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy przelewów bankowych i pocztowych. Jako datę płatności przyjmuje się datę księgowania środków na koncie Organizatora.

6. Świadczenia dla zawodników:

W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje:

– przejazd oznakowaną trasą – trasa oznaczona jest taśmą w newralgicznych miejscach i strzałkami w odpowiednim kolorze

– elektroniczny pomiar czasu

– wyniki on-line podczas wyścigu (na stronie https://www.protimer.pl/)

– możliwość otrzymania swojego wyniku za pośrednictwem SMS, po wcześniejszym podaniu numeru tel. komórkowego podczas rejestracji

– bufety na trasie

– poczęstunek regeneracyjny po wyścigu

– zabezpieczenie medyczne

– ubezpieczenie NNW

– nagrody rzeczowe i trofea dla zwycięzców

– wyniki opublikowane po wydarzeniu na stronie http://malaligaxc.pl/

– fotorelacja z wydarzenia

7. Przybliżony program zawodów:

08:00 start imprezy, zgłaszanie uczestników w biurze zawodów

09:30 start kategorii: Kids D1, D2, C1, C2, młodziczka, młodzik – runda JUNIOR* (ok 5 – 10 km)

*Dzieci w kategorii Młodziczka, Młodzik mogą się przenieść do kategorii Juniorka młodsza, Junior młodszy i wziąć udział w dłuższym wyścigu na dystansie ADVENTURE – Przeniesienie może nastąpić TYLKO RAZ w całym cyklu przed pierwszym startem zawodnika oraz MUSI być bezwzględnie zgłoszone do biura zawodów

11:00 start zawodników na dystansie CHALLENGE (ok. 40 – 50 km)

11:10 start zawodników na dystansie ADVENTURE (ok. 20 – 25 km)

Po starcie zawodników Challenge i Adventure odbędzie się dekoracja zawodników kategorii Kids D i C, Młodziczka, Młodzik

14:00 po zakończeniu wyścigu na dystansach Challenge i Adventure nastąpi dekoracja i loteria drobnych upominków dla wszystkich zawodników

Poszczególne edycje Mała Liga MTB Maraton odbędą się:

13 kwietnia – miejsce do potwierdzenia

8 czerwca – Mińsk Mazowiecki

28 września – miejsce do potwierdzenia

20 października – Centrum Edukacji Leśnej „CEL” – Celestynów – FINAŁ Mała Liga MTB Maraton

oraz wyścigi w cyklu Mała Liga XC

6 kwietnia – Góra Lotnika – Józefów/Wawer

11 maja – Góra Sobotów – Wiązowna

25 maja – Mińska Mazowiecki – wyścig wokół sosny

31 sierpnia – Zagórze

14 września – Góra Meran – Otwock – FINAŁ XC

8. Kategorie wiekowe:

A) Kategorie wiekowe dla mężczyzn:

– Kids C1 – chłopcy urodzeni w 2009 i młodsi

– Kids C2 – chłopcy urodzeni w latach 2007-2008

– Młodzik – młodzież urodzona w latach 2005-2006

– Junior Młodszy – młodzież urodzona w latach 2003-2004

– Junior – młodzież urodzona w latach 2001-2002

– ELITA – urodzeni w latach 1990-2000

– MASTERS I– urodzeni w latach 1989- 1980

– MASTERS II– urodzeni w latach 1979-1970

– MASTERS III – urodzenie w latach 1969 – 1965

– Masters IV – urodzeni w latach 1964 i starsi

B) Kategorie wiekowe dla kobiet:

– Kids D1 –  dziewczynki urodzone w 2009 i młodsze

– Kids D2 – dziewczynki urodzone w latach 2007-2008

– Młodziczka – młodzież urodzona w latach 2005-2006

– Juniorka Młodsza – młodzież urodzona w latach 2003-2004

– Juniorka – młodzież urodzona w latach 2001-2002

– ELITA – kobiety urodzone w roku 1990 – 2000

– Ladies I– urodzone w latach 1989- 1980

– Ladies II– urodzone w latach 1979-1970

– Ladies III – urodzone w latach 1969 i starsze

9. Zasady rozgrywania zawodów:

– Podczas zawodów obowiązywać będą starty sektorowe, zgodnie z zasadami przedstawionymi w punkcie 10

– Trasy poprowadzone będą w zróżnicowanym terenie w okolicach miejscowości, w których odbywać się będą poszczególne edycje maratonów

– Zawodnicy ścigają się na oznakowanej trasie, wygrywa ten, który pokona trasę w najkrótszym czasie.

– W trakcie wyścigu zawodnicy nie mogą skracać oraz zmieniać wyznaczonej przez organizatora trasy.

– W przypadku gdy zawodnik zjedzie z trasy powinien na nią wrócić i kontynuować wyścig w tym samym miejscu.

– Zawodnik może przyjmować i otrzymywać pomoc techniczną podczas trwania swojego wyścigu.

– Zawodnicy nie mogą przeprowadzać treningów na trasie podczas rozgrywania innych wyścigów.

– Podczas wyścigu organizator może wprowadzić limit czasu wjazdu na kolejną rundę (w przypadku dystansu CHALLENGE)

– Numery startowe powinny być zamontowane na kierownicy, nie powinny być zagięte. Zawodnikom zabrania się ingerowanie w wygląd i kształt numeru startowego. Ingerencja w numer może prowadzić do dyskwalifikacji zawodnika.

– Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania zasad opisanych w niniejszym regulaminie oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych zawodników, organizatorów i służb porządkowych.

– Zawodnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu. Zabrania się wyrzucania opakowań po batonach, żelach i napojach poza strefami bufetów. Bezwzględnie zabrania się używania szklanych pojemników.

– Każdy startujący w zawodach uczestniczy w nich na własną odpowiedzialność (bądź opiekuna prawnego) i ma świadomość, że udział w zawodach wiąże się ze wzmożonym wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą ryzyko i zagrożenie wypadkiem (uszkodzeniem ciała, utratą zdrowia i życia). Każdy startujący oświadcza, iż jego stan zdrowia pozwala mu na wzięcie udziału w wyścigu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty o charakterze majątkowym.

– W przypadku wystąpienia na trasie wypadku, kolizji lub niedyspozycji zawodnika (nie dotyczy awarii technicznej sprzętu) zostanie udzielona zawodnikowi pomoc medyczna przez ratowników medycznych niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zdarzeniu. Należy wziąć pod uwagę warunki terenowe, które mogą mieć wpływ na czas dojazdu do  miejsca zdarzenia i możliwość dotarcia ratowników medycznych.

– Podczas wyścigów na trasie mogą przebywać tylko startujący w danym wyścigu zawodnicy (z wyjątkiem wyścigu JUNIOR, w którym opiekun** może jechać ZA SWOIM PODOPIECZNYM).

**Opiekun zobowiązany jest jechać na sprawnym rowerze i w sztywnym kasku. Każdy opiekun jedzie za swoim podopiecznym „gęsiego”, zabrania się pchania, pomagania, holowania podopiecznego. Opiekun musi ustąpić na trasie pierwszeństwa innym zawodnikom. Opiekun MUSI dokonać rejestracji w Biurze zawodów oraz uiścić opłatę w wysokości 10 zł. (z opłaty zwolnieni są opiekunowie, którzy będą brali udział w późniejszych wyścigach: Adventure lub Challenge). Po dokonaniu rejestracji i opłaty opiekun otrzyma ZWROTNĄ tabliczkę z napisem „OPIEKUN”, którą musi zwrócić niezwłocznie po zakończeniu wyścigu.

10. Starty sektorowe:

Podczas inauguracyjnego wyścigu zawodnicy zostaną przypisani do sektorów startowych, gdzie decydować będzie kolejność zgłoszeń i dokonania opłaty startowej.

Przed inauguracyjnym wyścigiem (po zakończeniu rejestracji i płatności on-line, która zostanie zamknięta na 3 dni przed wyścigiem) organizator poinformuje zawodników o ostatecznej ilości sektorów startowych i opublikuje listy startowe zarejestrowanych wcześniej zawodników. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia limitu liczby zawodników w sektorze.

– W kolejnych wyścigach zastosowana zostanie klasyfikacja sektorowa liczona wg następującego wzoru:

pkt = czas pierwszego zawodnika Open danego dystansu w sekundach / czas uczestnika, dla którego liczone są punkty w sekundach x przelicznik dystansu = 300 (przy wyścigach ADVENTURE, CHALLENGE i JUNIOR)

Po wynikach inauguracyjnego startu organizator poda zakresy punktów, wg których zawodnicy będą przypisani do sektorów. Dodatkowo organizator zdecyduje jaka będzie ostateczna liczba sektorów w kolejnych startach.

– Starty sektorowe będą odbywały się co minutę, w wyjątkowych sytuacjach organizator może zmienić ten czas lub połączyć sektory startowe.

– Czas zawodnika zaczyna biec w momencie startu Jego sektora

– Organizator może wprowadzić inny sposób przeprowadzenia startu, o czym zawodnicy zostaną poinformowani najpóźniej w dniu zawodów

Za start z sektora, do którego zawodnik nie jest przypisany organizator zastosuje karę czasową wynoszącą 20 minut

11. Klasyfikacje:

A) Klasyfikacja indywidualna

– Wygrywa zawodnik, który prawidłowo przejedzie wyznaczoną trasę w najkrótszym czasie w swojej kategorii z podziałem na wiek, płeć i dystans nie pomijając żadnego punktu kontrolnego.

B) Generalna klasyfikacja indywidualna

– Do indywidualnej klasyfikacji generalnej będą liczone punkty zdobyte w całym cyklu Mała Liga MTB Maraton na danym dystansie. Aby być sklasyfikowanym w generalnej klasyfikacji indywidualnej zawodnik zobowiązany jest wystartować w minimum 3 (z 4) wyścigów z danego dystansu (np. 3 x JUNIOR, 3 x ADVENTURE lub 3 x CHALLENGE)

– Punkty zdobyte na poszczególnych wyścigach ustala się stosując poniższy wzór:

DYSTANS JUNIOR – pkt = czas pierwszego zawodnika danej kategorii na danym dystansie w sekundach / czas uczestnika, dla którego liczone są punkty w sekundach x przelicznik kategorii = 150

DYSTANS ADVENTURE – pkt = czas pierwszego zawodnika danej kategorii na danym dystansie w sekundach / czas uczestnika, dla którego liczone są punkty w sekundach x przelicznik kategorii = 250

DYSTANS CHALLENGE – pkt = czas pierwszego zawodnika danej kategorii na danym dystansie w sekundach / czas uczestnika, dla którego liczone są punkty w sekundach x przelicznik kategorii = 300

 W Generalnej klasyfikacji indywidualnej na koniec cyklu nagrodzonych zostanie 3 najlepszych zawodników z każdej kategorii

– W przypadku zdobycia przez dwóch lub więcej zawodników identycznej liczby punktów w końcowej generalnej klasyfikacji indywidualnej o zwycięstwie zadecyduje większa liczba punktów zdobyta podczas ostatnich zawodów.

– Podczas dekoracji klasyfikacji generalnej odbywającej się na ostatnim etapie cyklu Mała Liga MTB Maraton zawodnik zobowiązany jest do obecności lub wcześniejszego zgłoszenie swojego reprezentanta, który odbierze nagrody i trofea.

C) Generalna klasyfikacja drużynowa

– Do generalnej klasyfikacji drużynowej zliczane są punkty zdobyte przez 5 najlepiej indywidualnie punktujących zawodników podczas danego etapu

– Organizator nie dopuszcza możliwości zmiany zespołu przez zawodnika w trakcie trwania cyklu. W takiej sytuacji wyniki takiego zawodnika nie będą liczone do generalnej klasyfikacji drużynowej.

– W przypadku równiej ilości punktów zdobytych przez drużyny decyduje ilość lepszych lokat wywalczonych w trakcie całego cyklu.

12. Zasady Fair Play:

– Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić miejsca zawodnikowi szybszemu na trasie trzymając się w miarę możliwości najbliżej prawego brzegu trasy (szczególnie gdy szybsi zawodnicy będą dublować wolniejszych).

– Szybszy zawodnik powinien zasygnalizować moment wyprzedzania hasłem np. „lewa wolna!”.

– Zawodnik musi zachować szczególną uwagę i ostrożność w miejscach niebezpiecznych, tj. zjazdy, single, korzenie, ostre zakręty, etc.

– Uczestnicy muszą liczyć się z przerwaniem jazdy podczas stromych zjazdów lub podjazdów, trudnych warunków technicznych panujących na trasie.

– Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy (jazda na wprost – równolegle do barierek i taśm ochronnych). W przeciwnym razie może on zostać zdyskwalifikowany.

– Zawodnik, który jest świadkiem wypadku/kolizji wskazującej na niebezpieczeństwo dla zdrowia poszkodowanego powinien NIEZWŁOCZNIE zatrzymać się i udzielić poszkodowanemu niezbędnej pomocy oraz zabezpieczyć miejsce zdarzenia. W takiej sytuacji zawodnik zobowiązany jest do powiadomienia organizatora.

13. Nagrody:

Dekorowanych będzie pierwszych 3 zawodników w każdej kategorii z podziałem na wiek, płeć i dystans

14. Kary:

W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu organizator może zastosować poniższe kary:

– Ostrzeżenie słowne

– Kara czasowa doliczona do czasu zawodnika

– Dyskwalifikacja

15. Ruch pieszy i ruch uliczny:

– Wyścig będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu pieszych (spacerowicze, etc.).

– Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wejścia pieszego z lasu lub bocznych ścieżek.

– Zawody są rozgrywane w nieograniczonym ruchu ulicznym na drogach gruntowych i publicznych dlatego Zawodnicy muszą BEZWZGLĘDNIE przestrzegać przepisów ruchu drogowego! W miejscach szczególnie niebezpiecznych policja oraz służby organizatora ułatwią włączenie się do ruchu

– Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg leśnych, pól czy posesji.

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

16. Informacje dodatkowe

– Zawodnicy oraz opiekunowie z wyścigu JUNIOR podczas zgłaszania w biurze zawodów zobowiązani są do posiadania dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem. Osoby poniżej 18 roku życia biorą udział w imprezie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

– Za szkody wynikłe wobec uczestników jak i osób trzecich organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności

– Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian (aktualny regulamin będzie dostępny w biurze zawodów).

– Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia lub odwołania imprezy w związku z nieprzewidzianym zdarzeniem, wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”.

– Każdy startujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich (lub swojego podopiecznego) danych osobowych podanych przy rejestracji w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku przez organizatorów cyklu Mała Liga MTB Maraton w celu promocji i upowszechniania sportu oraz kultury fizycznej, w tym publikacji wyników, zdjęć i sprawozdań z zawodów w prasie, na stronach internetowych i w informatorach branżowych

– Zabrania się fotografowania i innego utrwalania przebiegu imprezy oraz rozpowszechniania materiałów w celach sprzedaży bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora (umożliwia się uczestnikom i kibicom robienie zdjęć i publikacji tylko dla własnego użytku, nie w celach komercyjnych)