Regulamin

Regulamin cyklu Mała Liga XC na rok 2018

 1. Organizator:

Stowarzyszenie Mała Liga XC

KRS: 0000638072, REGON: 365451257, NIP: 5322061760

WWW: http://malaligaxc.pl/

 

 1. Forma:

Cykl zawodów w kolarstwie górskim w formule cross country (XC).

 

 1. Cele:

Cele wyścigów organizowanych w ramach cyklu Mała Liga XC są tożsame z celami Stowarzyszenia Mała Liga XC i są to (m.in.):

Popularyzacja kolarstwa, turystyki rowerowej i innych dyscyplin sportowych poprzez:

– wspieranie rozwoju kolarstwa, innych rodzajów sportów rowerowych, szeroko pojętej turystyki rowerowej oraz innych dyscyplin sportowych,

– propagowanie i rozpowszechnianie sportów rowerowych, w tym rowerowych sportów ekstremalnych oraz wszystkich odmian kolarstwa

– poprawienie umiejętności zawodników uprawiających sport,

– integracja środowiska rowerowego,

– promowanie regionalnych szlaków oraz miejscowości turystycznych,

– działanie na rzecz wychowania dzieci i młodzieży,

– wspieranie rozwoju i organizacji kultury fizycznej, sportu, aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu, a także upowszechniania kultury fizycznej,

– upowszechnianie zdrowego, aktywnego trybu życia,

 

 1. Warunki uczestnictwa:

Uczestnikiem wyścigów w cyklu Małej Ligi XC może być osoba spełniająca następujące warunki.

A) Dokona rejestracji poprzez zgłoszenie:

– na stronie http://malaligaxc.pl/ pod linkiem wskazanym w sekcji „ZAPISZ SIĘ”

– bezpośrednio w biurze zawodów w dniu wyścigu

Zgłoszeń należy dokonywać osobno przed każdą edycją najpóźniej na 1 godzinę przed rozpoczęciem odpowiedniego wyścigu.

B) Dokona opłaty startowej na warunkach określonych w punkcie 5

C) Zakupi numer startowy z chipem

– opłata za numer startowy wynosi 20 zł, jest jednorazowa – numer obowiązuje w całym cyklu wyścigów Małej Ligi XC i przechodzi na własność zawodnika – w przypadku zagubienia numeru startowego należy zakupić nowy numer, nie ma możliwości otrzymania duplikatu

D) Podpisze oświadczenie dotyczące uczestnictwa (za osoby niepełnoletnie oświadczenie musi podpisać opiekun prawny) ważne przez cały Cykl Małej Ligi XC w 2018 r (oświadczenie można pobrać również podczas rejestracji online)

E) Będzie wyposażony w sprawny rower przystosowany do jazdy w terenie (preferowany rower górski)

F) Będzie wyposażony w sztywny KASK rowerowy – zawodnicy BEZ KASKU nie będą mogli wziąć udziału w wyścigu!

G) Przed każdym startem zawodnik zobowiązany jest potwierdzić swoją obecność w Biurze Zawodów

 

Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów. Płatności dokonane przy rejestracji on-line nie podlegają zwrotowi. Organizator może przenieść opłaty na inną edycję w sezonie 2018 po uprzednim mailowym przesłaniu prośby do Organizatora, nie później jednak niż na 5 dni przed terminem zawodów, na które opłata została wniesiona.

 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy przelewów bankowych i pocztowych. Jako datę płatności przyjmuje się datę księgowania środków na koncie Organizatora.

 

 1. Opłaty startowe

– opłata startowa wynosi:

A) kategorie Kids: 30 zł bez względu na termin dokonania opłaty i rejestracji

B) pozostałe kategorie: 55 zł (dokonana podczas rejestracji online na minimum 5 dni przed terminem wyścigu) lub 65 zł w dniu zawodów podczas rejestracji w biurze zawodów (gotówką)

– pakiety startowe (zawodnik ma możliwość zakupu pakietu startowego na cały sezon i otrzymuje prawo do startu we wszystkich edycjach Małej Ligi XC – z wyłączeniem maratonu)

Pakiet BORDO – 225 zł (dla zawodników z kategorii Kids D, C)

Pakiet NIEBIESKI – 450 zł (dla wszystkich zawodników z pozostałych kategorii)

Pakiet CZARNY (dla drużyn – indywidualne ustalenia z dyrektorami drużyn)

 

 1. Świadczenia dla zawodników:

W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje:

– przejazd oznakowaną trasą – trasa oznaczona jest taśmą i strzałkami w odpowiednim kolorze: bordo – trasa Kids, niebieskim – trasa normalna dla pozostałych kategorii, czarnym – trasa PRO dla pozostałych kategorii (wyznaczone trudniejsze odcinki alternatywne)

– elektroniczny pomiar czasu (chipy umieszczone na zakupionych numerach startowych)

– bufet na trasie (w strefie miasteczka zawodów) – bufet będzie udostępniany na 15-20 minut w wybranym momencie wyścigu

– poczęstunek regeneracyjny po wyścigu

– zabezpieczenie medyczne

– ubezpieczenie NNW

– wyniki opublikowane po wydarzeniu na stronie http://malaligaxc.pl/

– fotorelacja z wydarzenia

 

 1. Przybliżony program zawodów:

09:00 start imprezy, zgłaszanie uczestników w biurze zawodów

10:00 start kategorii: Kids D1, D2, C1, C2

11:00 start kategorii: juniorka młodsza, młodzik, młodziczka

12:00 start kategorii junior młodszy, masters II, III i IV, kobiety:  juniorka, elita, Ladies

14:00 start kategorii junior, masters I, elita

– po zakończeniu ostatniego wyścigu – dekoracja pozostałych kategorii, których wcześniej nie uda się udekorować

– loteria drobnych upominków dla wszystkich zawodników i zakończenie imprezy.

 

Poszczególne edycje odbędą się:

24 marca – inauguracja – Góra Lotnika (Wawer/Józefów)

7 kwietnia – Łysa Góra (Otwock/Karczew)

21 kwietnia – Góra Sobotów (Wiązowna)

19 maja – Lasek (Celestynów)

9 czerwca – Wólka Mlądzka (Otwock)

30 czerwca – Zagórze (Wiązowna)

28 lipca – lokalizacja do potwierdzenia

8 września – Góra Meran (Otwock)

7 października – finał – Centrum Edukacji Leśnej „CEL” (Celestynów)

 

 1. Kategorie wiekowe i przybliżony czas trwania wyścigów:

A) Kategorie wiekowe dla mężczyzn i przybliżone czasy wyścigów:

– Kids C1 – chłopcy urodzeni w 2008 i młodsi: 10-15 minut

– Kids C2 – chłopcy urodzeni w latach 2006-2007 – 10-15 minut

– Młodzik – młodzież urodzona w latach 2004-2005 – 25-35 minut

– Junior Młodszy – młodzież urodzona w latach 2002-2003 – 40-50 minut

– Junior – młodzież urodzona w latach 2000-2001 – 60-70 minut

– ELITA – urodzeni w latach 1989-1999 – 60-70 minut

– MASTERS I– urodzeni w latach 1988- 1979 – 60-70 minut

– MASTERS II– urodzeni w latach 1978-1969 – 40-50 minut

– MASTERS III – urodzenie w latach 1968 – 1964 – 40-50 minut

– Masters IV – urodzeni w latach 1963 i starsi – 40-50 minut

B) Kategorie wiekowe dla kobiet i przybliżone czasy wyścigów:

– Kids D1 –  dziewczynki urodzone w 2008 i młodsze – 10-15 minut

– Kids D2 – dziewczynki urodzone w latach 2006-2007 – 10-15 minut

– Młodziczka – młodzież urodzona w latach 2004-2005 – 25-35 minut

– Juniorka Młodsza – młodzież urodzona w latach 2002-2003 – 25-35 minut

– Juniorka – młodzież urodzona w latach 2000-2001 – 40-50 minut

– ELITA – kobiety urodzone w roku 1989 – 1999 – 40-50 minut

– Ladies – kobiety urodzone w roku 1988 i wcześniej – 40-50 minut

Na życzenie zawodnika istnieje możliwość przeniesienia do kategorii ścigającej się w dłuższym limicie czasu. Nie można przenieść się do kategorii ścigającej się w krótszym limicie czasu. Taka zmiana może nastąpić TYLKO raz w trakcie sezonu, przed pierwszym startem zawodnika w sezonie.

 

 1. Zasady rozgrywania zawodów:

Trasy poprowadzone będą pagórkowatymi, głównie leśnymi ścieżkami.

– Zawodnicy ścigają się na oznakowanej pętli, wygrywa ten, który pierwszy przekroczy linię mety przejeżdżając odpowiednią ilość okrążeń. Zawodnicy, którzy nie przejadą odpowiedniej ilości okrążeń nie zostaną sklasyfikowani.

– W trakcie wyścigu zawodnicy nie mogą skracać oraz zmieniać wyznaczonej przez organizatora trasy.

– W przypadku gdy zawodnik zjedzie z trasy powinien powrócić na trasę wyścigu i rozpocząć go w tym samym punkcie, w którym z trasy zjechał.

– Zawodnik nie może przyjmować ani otrzymywać żadnego rodzaju pomocy technicznej podczas trwania swojego wyścigu z wyjątkiem miejsca do tego wyznaczonego (strefa techniczna).

– Zawodnicy nie mogą przeprowadzać treningów na trasie podczas rozgrywania innych wyścigów.

– Podczas każdego wyścigu zostanie wprowadzony limit czasu wjazdu na ostatnią rundę.

– Numery startowe powinny być zamontowane na kierownicy, nie powinny być zagięte

– Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania zasad opisanych w niniejszym regulaminie oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do organizatorów, służb porządkowych i innych zawodników.

– Zawodnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu. Zabrania się wyrzucania opakowań po batonach, żelach i napojach poza strefę bufetu, która będzie umiejscowiona na trasie, na terenie miasteczka zawodów. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

– Każdy startujący w zawodach uczestniczy w nich na własną odpowiedzialność (bądź opiekuna prawnego).

– Każdy startujący stwierdza, iż jego stan zdrowia pozwala mu na wzięcie udziału w wyścigu.

– Podczas wyścigów na trasie mogą przebywać tylko startujący w danym wyścigu zawodnicy (dotyczy to również wyścigów kategorii dziecięcych – oznacza to, że opiekunowie nie mogą brać udziału w wyścigu, towarzysząc zawodnikom podczas jazdy na trasie)

 

 1. Punktacja:

Każdy ze startujących w kolejnych edycjach zdobywa punkty wg zajętego podczas wyścigu miejsca w swojej kategorii. Suma zdobytych punktów decyduje o wyłonieniu zwycięzcy całego cyklu Małej Ligi XC. Zwycięża zawodnik, który uzbiera największą ilość punktów w danej kategorii. Punkty zostaną przyznawane w następujący sposób:

1 miejsce – 25 pkt

2 miejsce – 20 pkt

3 miejsce – 15 pkt

4-12, 5-11, 6-10, 7-9, 8-8, 9-7, 10-6, 11-5, 12 i 13-4, 14 i 15-3,16 i 17-2 18, 19 i 20-1 pkt

Warunkiem wygrania bądź zajęcia jednego z trzech miejsc w klasyfikacji generalnej Cyklu Mała Liga XC w każdej z kategorii jest:

– zdobycie odpowiedniej ilości punktów

– start w minimum 5 wyścigach w cyklu Mała Liga XC

– obecność na finale cyklu

W przypadku równiej ilości punktów decyduje ilość lepszych lokat zdobytych w trakcie całego cyklu.

UWAGA!!!

Każda ze startujących drużyn będzie walczyć o punkty w klasyfikacji generalnej drużyn Cyklu Mała Liga XC

Podczas każdej edycji pod uwagę brane będą punkty 5 najlepiej punktujących zawodników, liczone wg. poniższych przeliczników:

Kategorie: Kids D, Kids C, Młodziczka, Młodzik – zdobyte punkty pomnożone przez 0,8

Kategorie: Juniorka Młodsza, Junior Młodszy, Juniorka, Junior, Ladies, Masters II, III, IV – zdobyte punkty pomnożone przez 1,0

Kategorie: Elita, Masters I – zdobyte punkty pomnożone przez 1,2

W przypadku równiej ilości punktów decyduje ilość lepszych lokat zdobytych w trakcie całego cyklu.

 

 1. Zasady Fair Play:

– Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić miejsca zawodnikowi szybszemu na trasie trzymając się w miarę możliwości najbliżej prawego brzegu trasy (szczególnie gdy szybsi zawodnicy będą dublować wolniejszych).

– Szybszy zawodnik powinien zasygnalizować moment wyprzedzania hasłem np. „lewa wolna!”.

– Zawodnik musi zachować szczególną uwagę i ostrożność w miejscach niebezpiecznych, tj. zjazdy, single, dropy, przeszkody, strefa techniczna, etc.

– Uczestnicy muszą liczyć się z przerwaniem jazdy podczas stromych zjazdów lub podjazdów, trudnych warunków technicznych panujących na trasie.

– Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy (jazda na wprost – równolegle do barierek i taśm ochronnych).

 

 1. Nagrody:

Dekorowanych będzie pierwszych 3 zawodników w każdej kategorii.

 

 1. Kary:

W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu organizator może zastosować poniższe kary:

– Ostrzeżenie ustne

– Dyskwalifikacja

 

 1. Ruch pieszy:

– Wyścig będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu pieszych (spacerowicze, etc.). W miejscach szczególnie niebezpiecznych organizator oznaczy trasę i zagrodzi przejście pieszym.

– Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wejścia pieszego z lasu lub bocznych ścieżek.

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

 

 1. Informacje dodatkowe

– Zawodnicy podczas zgłaszania w biurze zawodów zobowiązani są do posiadania dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem. Osoby poniżej 18 roku życia biorą udział w imprezie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

– Za szkody wynikłe wobec uczestników jak i osób trzecich organizatorzy nie odpowiadają.

– Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian (aktualny regulamin będzie dostępny w biurze zawodów).

– Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia lub odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”.

– Każdy startujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich (lub swojego podopiecznego) danych osobowych podanych przy rejestracji w rozumieniu stawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2002.101.926) oraz wykorzystania wizerunku przez cyklu Mała Liga XC w celu promocji i upowszechniania sportu oraz kultury fizycznej, w tym publikacji wyników, zdjęć i sprawozdań z zawodów w prasie, na stronach internetowych i w informatorach branżowych

– Zabrania się fotografowania i innego utrwalania przebiegu imprezy oraz rozpowszechniania materiałów w celach sprzedaży bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora (umożliwia się uczestnikom i kibicom robienie zdjęć i publikacji tylko dla własnego użytku, nie w celach komercyjnych)